Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Как да деинсталирате продуктови ключове на Windows и Office

Налага ви се да преместите Office пакет на друг компютър? Или може би сте се сдобили с нов лаптоп и искате да прехвърлите Windows ОС от компютъра на лаптопа? За да можете да прехвърлите лиценза за Office или Windows, първо трябва  да деактивирате софтуера от предходното устройство. За съжаление Microsoft не предлага възможността да деинсталирате продуктовите ключове директно в потребителския интерфейс на софтуера си, така че ще трябва да деинсталирате продуктовия ключ с помощта на командния ред (cmd.exe).

Какво представлява командният ред?

command prompt cmd

Командният ред, също известен като cmd.exe или просто cmd, е вградената конзола за командни на Windows. Може да се използва за стартиране на различни команди и скриптове, за изпълняване на разширени административни функции и за отстраняване на някои видове проблеми на Windows.

ВНИМАНИЕ! Преди да деинсталирате продуктов ключ, уверете се, че оригиналният лиценз с продуктовия ключ е безопасно съхранен някъде (в цифрова или физическа форма) – например, ако е електронен лиценз, качете го в защитено хранилище в облак, изпратете го на имейла си, поставете го на USB устройство и т.н. След деинсталиране на ключа на софтуерния продукт той вече няма да бъде в системните файлове, така че рискувате да го загубите.

 

Как да деинсталирате продуктови ключове за Windows

За да отворите командния ред, отидете на полето за търсене в менюто Старт и напишете:

cmd.exe

Когато командният ред се появи в списъка, кликнете с десния бутон  върху него и изберете Изпълни като администратор / Run as administrator. От съществено значение е да отворите cmd.exe като администратор, в противен случай някои команди няма да работят.

Windows може да ви попита дали искате да разрешите на програмата да прави промени във вашия компютър – кликнете върху Да/Yes и продължете.

1) След като командният ред е отворен, въведете следната команда:

slmgr.vbs /dli

Ще се появи малък прозорец, който показва текущото състояние на лиценза на вашата операционна система:

 • Ако системата не е активирана или e деактивирана, резултатът ще бъде подобен на това изображение:
  Windows dli display license status cmd
  В този случай не е нужно да правите нищо друго.
 • Ако системата е активирана, резултатът ще бъде подобен на това изображение:
  Windows dli display license status cmd
  Ред Partial Product Key показва последните 5 знака от текущо инсталирания продуктов ключ.

  Бележка: оригиналните знаци в илюстративните изображения в статията са заместени от сини хиксове от съображения за сигурност.

  Кликнете OK, за да затворите изскочилия прозорец и продължете с деинсталирането на продуктовия ключ.

2) За да деинсталирате продуктовия ключ от текущия компютър, започнете, като въведете следната команда:

slmgr.vbs /upk

Трябва да получите следния изскачащ прозорец:
Windows upk uninstall product key cmd
След това операционната система ще бъде в нелицензирано състояние (деактивирана), освен ако не се инсталира нов продуктов ключ.

3) След като премахнете ключа, продължете със следната команда:

slmgr.vbs /cpky

Изскачащият прозорец ще съдържа следното съобщение:
Windows cpky clear product registry cmd
Тази команда премахва продуктовия ключ от системния регистър, за да предотврати открадването или вземането му от злонамерен код.

4) След това въведете тази команда:

slmgr.vbs /rearm
Windows rearm reset trial timer cmd
След тази команда трябва да рестартирате компютъра си. Това ще нулира лицензионния статус на Windows ОС – ще получите 30 допълнителни дни, през които трябва да активирате системата с оригинален продуктов ключ, ако решите, че искате да продължите да я използвате.

И сте готови! Сега вашият Windows е деактивиран. Можете да прехвърлите току-що деинсталирания ключ на друг компютър или да инсталирате друг продуктов ключ в деактивирания в момента Windows.

Как да деинсталирате продуктови ключове за Office

За да отворите командния ред, отидете на полето за търсене в менюто Старт и напишете:

cmd.exe

Когато командният ред се появи в списъка, кликнете с десния бутон  върху него и изберете Изпълни като администратор / Run as administrator. От съществено значение е да отворите cmd.exe като администратор, в противен случай някои команди няма да работят.

Windows може да ви попита дали искате да разрешите на програмата да прави промени във вашия компютър – кликнете върху Да/Yes и продължете.

След като отворите командния ред, ще трябва да използвате команда, за да навигирате до папката, в която се намира лицензионният софтуер на вашия Office. Командата не е еднаква за всички издания на Office, затова изберете комбинацията от архитектурата на Windows и Office от таблицата по-долу:

Office version  32-bit Windows + 32-bit Office
64-bit Windows + 64-bit Office
64-bit Windows + 32-bit Office
Office 2010 cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office14  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
Office 2013 cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office15  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
Office 2016
Office 2019
cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

Ако не сте запознати с архитектурата на вашите Windows и Office, просто изпробвайте и двете команди.

ПРИМЕР: Компютър с 64-bit Windows 10 + 32-bit Office 2016 Home and Business

Грешна команда: cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
Резултат: неуспешно изпълнена команда
Office cd change directory wrong cmd

Правилна команда: cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
Резултат: успешно изпълнена команда
Office cd change directory correct cmd
Сега, когато сте в правилната папка, можете да продължите с деинсталирането на продуктовия ключ.

Първо проверете текущото състояние на лиценза на вашия Office.  Въведете следното:

cscript ospp.vbs /dstatus

 • Ако Office е активиран, резултатът ще бъде подобен на това изображение:
  Office licensed cmd
  Ред Last 5 characters of installed product key показва последните 5 символа на текущо инсталирания продуктов ключ.

  Бележка: оригиналните знаци в илюстративните изображения в статията са заместени от сини хиксове от съображения за сигурност.

 • Ако Office е инсталиран в пробен период, той не е активиран и резултатът ще бъде подобен на това изображение:
  Office grace trial period cmd

 

За да деинсталирате продуктовия ключ от текущия компютър, въведете следната команда:

cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX

На мястото на XXXXX трябва да въведете последните 5 знака от вашия продуктов ключ – научихте тези числа, когато изпълнихте командата dstatus в предишната стъпка.
Office unpkey uninstall product key cmd.png


След като командата се изпълни успешно, Office ще бъде в нелицензирано състояние (деактивиран), освен ако не се инсталира нов продуктов ключ.

Сега, ако отново стартирате командата cscript ospp.vbs /dstatus, ще получите този резултат:

Office no key installed cmd

И сте готови! Сега вашият Office е деактивиран. Можете да прехвърлите ключа, който току-що деинсталирахте, на друг компютър или да инсталирате друг продуктов ключ в текущо деактивирания Office.

Вашият продукт беше добавен към количката

  Безплатна доставка и 30-дневен период на връщане на парите