Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Софтуерен одит

Поемете контрол върху лицензите си

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Не сте сигурни дали вашите софтуерни лицензи отговарят на правните и лицензионните правила? Питате се дали не ви липсват лицензи? Нашата услуга за софтуерен одит работи за вас!

Как организацията ви може да се възползва от софтуерния одит?

Нашата услуга за софтуерен одит може да помогне за:

  • Установяване на възможни проблеми с изискванията за правилно лицензиране, така че да избегнете скъпи съдебни глоби в резултат от липсата на лиценз или документация.
  • Разпознаване на излишни софтуерни лицензи, които могат да бъдат подходящи за изкупуване.

За кого е подходящ софтуерният одит?

Нашият софтуерен одит е идеално решение за фирми с 50 или повече служители.

Той е особено полезен в следните случаи:

  • за преценка дали лицензирането на софтуера във вашата организация е правилно и актуално;
  • когато не сте сигурни дали лицензите ви са законни;
  • когато не можете да откриете всички необходими документи за вашите софтуерни продукти;
  • след промени в организацията, като увеличаване или намаляване на броя на служителите;
  • при промяна на инфраструктурата чрез добавяне на повече хардуерни сървъри или потребителски работни станции.


Не оставяйте всичко на случайността, а ни позволете да ви помогнем!

Как изглежда процесът на одит?

Нашият ясен и ефективен процес на одит започва с индивидуално предложение, основано на вашите специфични нужди и изисквания. Нашите експерти по лицензиране ще оценят текущото ви състояние, като сравнят използвания от вас софтуер и необходимите документи. Докладът от одита ще включва информация за текущото състояние на лицензирането на вашия софтуер и хардуер, както и препоръки за необходимите промени, ако са необходими.

Безплатна консултация

Ако не сте сигурни дали вашата организация се нуждае от одит, предлагаме безплатна консултация. Ще разгледаме всичките ви въпроси и ако желаете, ще ви изготвим безплатна оферта въз основа на количеството софтуер и хардуер, което вашата фирма желае да оцени.

Интересувате се от нашата услуга за софтуерен одит?

Свържете се с нас!

Формуляр за контакт

Вашият продукт беше добавен към количката