Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Оптимизиране на разходите за софтуер

Нека преценим възможностите за намаляване на разходите за вашата софтуерна инфраструктура!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Софтуерът е необходима част от всеки съвременен бизнес, но той може да представлява и значителен разход. Много фирми се затрудняват да балансират между софтуерните си нужди и необходимостта да контролират разходите. Тук Forscope може да помогне.

Процесът на оптимизиране на разходите за софтуер се състои от два етапа: анализ на съществуващите софтуерни активи и установяване на възможностите за намаляване на разходите.

  1. Анализиране на текущите ви софтуерни активи
    Първата стъпка за оптимизиране на разходите за софтуер е анализ на настоящата ви софтуерна инфраструктура и на употребата на лицензи. Това включва не само софтуерните решения, които използвате в момента, но и лицензионните модели и споразумения. Нашият екип, който има задълбочени познания в областта на лицензирането, подкрепени от сертификата Certified SAM Professional, издаден от BSA Verafirm, ще направи задълбочен анализ на текущата ви ситуация и ще я сравни с алтернативни варианти, като например безсрочно лицензиране, модели, базирани на абонамент, и хибридни решения.
     
  2. Установяване на възможности за намаляване на разходите
    След първоначалния анализ ще определим областите, в които можете да спестите разходи, без да жертвате функционалност или да рискувате проблеми с неправилно лицензиране. След като анализираме съществуващите ви софтуерни активи и установим възможностите за оптимизация, ще предложим промени, които ще подобрят ефективността на използвания от вас софтуер.

Ето най-често срещаните начини за спестяване на разходи от софтуер:

Сравнение на безсрочни и абонаментни продукти

Едно от ключовите решения, които трябва да вземете, когато оптимизирате разходите си за софтуер, е дали да купите безсрочни или абонаментни продукти. Безсрочните продукти изискват по-висока еднократна инвестиция (с възможни икономии с течение на времето), докато абонаментното лицензиране ви позволява винаги да използвате най-актуалната версия на софтуера срещу месечна такса (но разходите често са по-високи в дългосрочен план в сравнение с безсрочните решения). Нашият екип ще ви помогне да сравните разходите и ползите от всяка опция, за да определите коя е по-подходяща за вашия бизнес.

Проучване на хибридни решения

В допълнение към моделите за безсрочно лицензиране и абонаментните модели, хибридните решения (които съчетават двете) също са опция. Това може да е добър избор, ако имате специфични нужди, които не се покриват от нито един от двата варианта поотделно. Например, може да искате да използвате определени софтуерни решения като постоянни продукти, а други да използвате в облака. Нашият екип ще ви помогне да проучите възможни хибридни решения, за да определите дали те са подходящи за вашия бизнес.

Максимизиране на стойността на съществуващите софтуерни активи

Нашите специалисти ще оценят и реалното използване на лицензите, ще маркират областите от ИТ средата, които са свръхлицензирани, и ще определят къде има налични и така наречените shelfware – закупени от фирмата софтуерни лицензи, които не се използват и не носят печалба на организацията. Можем да ви помогнем да идентифицирате излишните лицензи, от които вече не се нуждаете, и да ви направим оферта за изкупуването им, увеличавайки допълнително стойността на съществуващите ви софтуерни активи. Средствата, спечелени от изкупуването, могат да финансират и подпомогнат други ваши разходи.

Заключение

Като се възползвате от анализа на Forscope на вашите софтуерни активи и приложите препоръките ни към вашата ИТ инфраструктура, можете да оптимизирате и намалите разходите си за софтуер средно с 20-30%. Освен това можем да ви помогнем да идентифицирате излишните софтуерни лицензи и да ви предложим да ги изкупим от вас.

 

Искате да оптимизирате разходите си за софтуер? 

Свържете се с нас!

Формуляр за контакт

Вашият продукт беше добавен към количката