Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Windows 10 – инсталиране и активиране

27. 1. 2022

Тази статия изглежда най-добре на лаптоп или настолен компютър.

Това ръководство ще ви помогне да инсталирате и активирате Windows 10. Уверете се, че компютърът ви отговаря на хардуерните изисквания на Windows 10:

 • Графика: Графичен процесор DirectX 9 с драйвер WDDM 1.0
 • Място на твърдия диск: 16 GB за 32-битова система; 32 GB за 64-битова система
 • Памет: 1 GB RAM за 32-битова система, 2 GB RAM за 64-битова система
 • Процесор: 1 GHz
Има ли Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1 в момента на устройството ви?

Искате да надстроите Windows 10 Home до Windows 10 Pro?

Щракнете тук за инструкции

Ако имате лаптоп или компютър, на който вече е инсталиран Windows 7, 8 или 8.1, или искате да преинсталирате Windows 10, процесът е лесен – необходима ви е само интернет връзка.

Създаване на инсталационен ISO файл за Windows 10

1.  Изтеглете инструмента за създаване на мултимедия Media Creation Tool (MCT):

Изтегляне на Media Creation Tool (MCT) за Windows 10

ВАЖНО: Инструментът за създаване на мултимедия може да се използва само в Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.

2. Отворете файла MediaCreationTool.exe и следвайте инструкциите в слайдшоуто по-долу:

1-create-installation-media-for-another-PC
След като приемете правилата и условията, изберете опцията Създаване на инсталационен носител за друг компютър (Create installation media for another PC).
2-select-language-edition-architecture
Изберете език, издание и архитектура и щракнете върху Напред (Next).
3-select-ISO
Изберете опцията ISO файл.
4-select-download-location
Изберете място за изтегляне на ISO файла, например папка „Downloads“ на вашия компютър, и щракнете върху Запиши (Save).
5-download-iso
Изтеглете официалния инсталационен ISO файл на Windows.
6-run-iso-setup.exe
След като изтеглянето приключи, отворете ISO файла и щракнете върху setup.exe.

Забележка: В Windows 7 може да се наложи да отворите ISO файла чрез софтуер за виртуални DVD дискове, например Virtual CloneDrive или Daemon Tools.
 
 
 

3. След като изпълните стъпките в слайдшоуто по-горе, ще се отвори инсталиращата програма на Windows 10 – отидете в раздел Настройки за подробни инструкции.

Към Настройки

Ако разполагате с лаптоп или компютър, който няма операционна система, или искате да направите чиста инсталация, ще трябва да създадете инсталационно USB устройство. За целта ще са ви необходими:

 • празно USB устройство с капацитет минимум 8 GB;
 • друг компютър с интернет връзка и Windows 7 или по-нова версия.

След като всичко е приготвено, можете да започнете с инсталацията.

Създаване на зареждащо USB флаш устройство за Windows 10

1.  Поставете USB устройството, което искате да използвате като инсталационен носител, в компютъра/лаптопа. Уверете се, че знаете коя буква е зададена на устройството (D, E, F и т.н.).

2. Изтеглете инструмента за създаване на мултимедия Media Creation Tool (MCT):

Изтегляне на Media Creation Tool (MCT) за Windows 10

ВАЖНО: Инструментът за създаване на мултимедия може да се използва само в Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.

3. Отворете файла MediaCreationTool.exe и следвайте инструкциите по-долу:

 1-create-installation-media-for-another-PC
След като приемете правилата и условията, изберете опцията Създаване на инсталационен носител за друг компютър (Create installation media for another PC).
2-select-language-edition-architecture
Изберете език, издание и архитектура и щракнете върху Напред (Next).
3-select-USB
Изберете опцията USB flash drive и щракнете върху Напред (Next).
4-choose-USB-drive
Изберете USB устройството, което искате да използвате, и щракнете върху Напред (Next).
5-download-iso
Сега инструментът за създаване на мултимедия ще започне да преобразува USB устройството в инсталационен носител на Windows 10. Изчакайте процесът да приключи и щракнете върху Готово (Finish).
 
 
 

4. След като инструментът за създаване на мултимедия завърши конвертирането на USB устройството в зареждащо устройство, затворете го и извадете USB устройството.

5. Включете USB към устройството, на което искате да инсталирате Windows 10, и включете компютъра.

6. Продължете с действителната инсталация на Windows 10.

Към Настройки


Инсталацията не започва? Задайте приоритет на зареждане в BIOS

Повечето съвременни компютри и лаптопи веднага ще разпознаят инсталационния носител и ще започнат да инсталират Windows 10. В случай че инсталацията не започне, може да се наложи да зададете приоритет на зареждане на устройството в BIOS.

Рестартирайте компютъра и докато все още се зарежда, натиснете ESC / F1 / F2 / F8 / F10 / F12 (правилният бутон на клавиатурата е различен за различните устройства) по време на първоначалния екран за стартиране. Ще се появи меню на BIOS.

Пример за менюто на BIOS – разделът BIOS Features (Функции на BIOS) съдържа Boot Option Priorities (Приоритети на опциите за зареждане).

 1. Изберете опцията за влизане в настройките на BIOS. Ще се появи страницата за настройка на BIOS.
 2. Използвайте клавишите със стрелки на клавиатурата, за да изберете раздела или секцията ЗАРЕЖДАНЕ (BOOT). Системните устройства се появяват по ред на приоритет.
 3. За да зададете на USB устройството приоритет за последователност на зареждане преди основния твърд диск, направете следното:
  • Преместете устройството на твърдия диск в горната част на списъка за последователност на зареждане.
  • Разширете устройството на твърдия диск, за да се покажат всички твърди дискове.
  • Преместете USB устройството в горната част на списъка с твърди дискове.
  • Сега изберете Запиши (Save) и излезте от помощната програма за настройка на BIOS.
 4. Компютърът ще се рестартира с променените настройки и инсталиращата програма на Windows 10 ще се стартира автоматично – отидете в раздел Настройки за подробни инструкции.

Към Настройки

След като създадете инсталационен ISO файл или зареждащо USB устройство, можете да започнете действителната инсталация и конфигурация на Windows 10.

Инсталиране на Windows 10

Следвайте инструкциите в слайдшоуто по-долу, за да инсталирате Windows 10:

1-select-language-and-time
Когато инсталиращата програма на Windows стартира, изберете езика, времето и валутата, както и клавиатурната подредба, след което щракнете върху Напред (Next).
2-install-now
Щракнете върху Инсталиране сега (Install now).
3-enter-product-key
В тази стъпка инсталиращата програма на Windows ще ви помоли да въведете продуктовия си ключ. Има 2 опции:
- въведете продуктовия ключ – съветникът за инсталиране автоматично ще избере вашето издание на Windows и ще го активира;
- пропуснете тази стъпка – можете да щракнете върху „I don't have a product key“ (Нямам продуктов ключ) и да активирате Windows след инсталацията.
4-select-Windows-edition
Ако не сте въвели продуктов ключ в предишната стъпка, сега инсталиращата програма на Windows ще ви помоли да изберете вашето издание.

ВАЖНО: изберете точното име на изданието, за което имате продуктов ключ – в противен случай няма да можете да го активирате по-късно.

Пример:
Ключ за Windows 10 Pro + система Windows 10 Pro = успешно активиране
Ключ за Windows 10 Pro + система Windows 10 Pro N = неуспешно активиране
5-accept-license-terms
Приемете условията за лицензиране и щракнете върху Напред (Next), за да продължите.
6-upgrade-or-clean-install
В тази стъпка има 2 опции:
- Надграждане (Upgrade) – запазва файловете, приложенията и настройките; полезно при инсталиране на Windows 10 за замяна на друга версия на Windows.
- Потребителска (Custom) – извършва чиста инсталация.

В това ръководство се използва потребителската опция.
7-allocate-partitions
Когато правите чиста инсталация, трябва да разпределите дискове, които да се използват от системата. Можете да разделите диска или дисковете си на 2 или повече дяла или да създадете един дял. Щракнете върху Нов (New), за да продължите.
8-partition-size
В полето Размер (Size) напишете колко MB искате да заделите за дяла. Числото не може да надвишава максималния капацитет на диска, а може само да бъде по-малко. Щракнете върху Приложи (Apply), за да създадете дяла.
9-click-OK
Инсталиращата програма на Windows ще ви информира, че ще създаде свои собствени (малки) дялове – това е нормално и е част от процеса. Щракнете върху OK, за да продължите.
10-partitions-ready
Дяловете ви са готови. Продължете инсталацията, като щракнете върху Напред (Next).
11-preparing-installation
Сега инсталиращата програма ще започне да инсталира Windows 10. Не затваряйте прозореца на инсталацията.
12-installing-Windows-10
По време на инсталирането Windows 10 ще се рестартира няколко пъти. Изчакайте черният екран да изчезне и продължете с конфигурирането на акаунта в Windows 10 (следващото слайдшоу).
 
 
 


Конфигуриране на Windows 10

Когато инсталацията на Windows 10 завърши, преди да можете да направите каквото и да било друго, ще трябва да конфигурирате акаунта си в Windows и още няколко настройки. Следвайте инструкциите в слайдшоуто по-долу, за да конфигурирате Windows 10 бързо и без излишно лутане:

1-choose-region
Първо, изберете своя регион.
2-choose-keyboard
Изберете коя клавиатурна подредба искате да използвате.
3-add-secondary-keyboard
След това можете да добавите допълнителна клавиатурна подредба или просто да пропуснете тази стъпка.
4-home-or-business-account
Изберете какъв вид акаунт искате да настроите – бизнес или домашен.

В това ръководство е използван варианта за бизнес акаунт.
5-add-account
В тази стъпка можете да влезете със съществуващия си акаунт в Microsoft, да създадете нов акаунт в Microsoft или да създадете локален (офлайн) акаунт без връзка с услугите на Microsoft.

Това ръководство използва опцията за присъединяване към домейн (Domain join), която създава офлайн акаунт (долния ляв ъгъл).
6-skip-MS-account
Ако изберете опцията за офлайн акаунт, конфигураторът ще се опита да ви убеди да създадете онлайн акаунт. Можете да пропуснете това, като изберете „Ограничено изживяване“ („Limited experience“) в долния ляв ъгъл.

Реално изживяването не е ограничено, а просто не е толкова обвързано с онлайн услугите на Microsoft, както когато потребителите влизат с акаунт в Microsoft. Можете да преминете към онлайн акаунт по всяко време след инсталацията от менюто „Старт“, като отидете в Настройки (Settings) → Акаунти (Accounts).
7-choose-name
Въведете име на акаунта си.
8-choose-password
Създайте парола – препоръчваме ви да я направите надеждна, като добавите поне няколко главни букви и цифри.
9-repeat-password
Въведете паролата си още веднъж.
10-security-questions
Изберете 3 въпроса за защита и въведете отговорите им. В случай на забравена или изгубена парола Windows ще се опита да ви идентифицира чрез въпросите за защита.
11-choose-MS-spying-level
Изберете какъв обем данни искате да споделите с Microsoft.
12-Cortana
Изберете дали искате да използвате Cortana като цифров асистент или не. Имайте предвид, че Cortana може да не е налична за всички региони.

Можете да пропуснете тази стъпка, като щракнете върху Не сега (Not now).
13-configuring
Сега просто изчакайте, докато Windows 10 се конфигурира. Когато системата е готова за използване, ще видите типичния екран за вход в Windows.
 
 
 

Забележка: Можете да промените повечето конфигурации по всяко време – щракнете върху иконата Настройки (Settings) ( ) в менюто „Старт“, за да ги отворите.

ВАЖНО: След като инсталирате и конфигурирате Windows 10, не забравяйте да го активирате – отидете в раздела Активиране за подробни инструкции.

Към Активиране

След приключване на инсталацията Windows 10 трябва да бъде активиран в рамките на 30 дни след първото влизане в системата. Ако не бъде активиран, той се счита за нелегален, освен това излагате на риск всичките си данни, тъй като те не са защитени.

Активирането на Windows 10 е бързо и лесно:

 1. Щракнете върху менюто „Старт“ на работния плот и изберете иконата Настройки (Settings):
 2. Щракнете върху Актуализация и сигурност (Update & Security) и отидете на Активиране (Activation).
 3. Щракнете върху текста Промяна на продуктовия ключ (Change product key) – ще се появи прозорец, в който трябва да въведете продуктовия си ключ.
 4. Въведете продуктовия ключ, който сте получили с поръчката си, и щракнете върху Напред (Next).
Вашият Windows 10 вече е активиран и готов за използване!

Вашият продукт беше добавен към количката