Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Често задавани въпроси (ЧЗВ/FAQ)

Легален ли е използваният софтуер?

Да, легален е. Клиент, който е закупил безсрочен софтуер на пазара на ЕС/ЕИП, може (съгласно законодателството на ЕС) да прехвърли правата на собственост върху закупеното от него копие на софтуера на друго лице. Тази дейност не изисква никакво съгласие или разрешение от собственика на авторските права върху софтуера (напр. Microsoft), тъй като неговите права за разпространение са изчерпани при първата продажба. Казано по-просто, това е подобно на закупуването на книга – след като я прочетете, можете свободно да я продадете на друг. А първоначалният търговец няма право да влияе върху това, което се случва с вече продадената книга в бъдеще. Със софтуера е същото – след като бъде деинсталиран от устройството на първия собственик, той може да бъде продаден на някой друг.

За повече информация прочетете нашата статия Правна уредба на използвания софтуер.

Как се доказва законността на използваните софтуерни продукти?

Законната собственост върху използваните софтуерни продукти се доказва чрез придружаващата документация, която трябва да получите при всяка покупка. Тези документи съдържат информация (като произход на софтуера, номер на лицензионното споразумение, декларация за деинсталиране от предишния(те) собственик(ци) и т.н.), която доказва, че са изпълнени всички законово установени изисквания за прехвърляне на собствеността върху софтуера. Нашата фирма винаги предоставя всички необходими документи, така че можете да сте сигурни, че всяка покупка е без риск.

Намерих същия софтуер на много по-ниска цена. Каква е разликата?

Има много търговци на използван софтуер, които предлагат дори най-новите версии на продуктите на Microsoft на много ниски цени. Уловката е, че те продават само продуктови ключове, а не самия продукт – все едно да си купите ключ за къща, а не самата къща. Ако закупите подобни продуктови ключове за по 10 лв., ще изложите фирмата си на сериозен риск от съществени глоби (например по време на одит), тъй като продуктовият ключ и фактурата, издавани от търговеца, не гарантират тяхната законност, нито вашата собственост върху софтуера, към който принадлежат!

Ние във Forscope продаваме само продукти, идващи от надеждни източници и с пълна, готова за одит документация за собственост.

Какво гарантира, че производителят на софтуера няма да забрани прехвърлянето на лиценза?

В рамките на ЕС производителите вече не могат да налагат политика на забрана за прехвърляне. В миналото такава политика обикновено беше включена в общите им условия, но след решението на Съда на Европейския съюз по дело C-128/11 от 2012 г. те вече нямат право да блокират бъдещата продажба на вече продадени продукти.

Няколко важни извадки от решението на Съда на ЕС по тази тема:

„Създател на софтуери не може да се противопостави на препродажбата на неговите „използвани“ лицензи [...]“ 
„Изключителното право на разпространение на копие от компютърна програма, за което има такъв лиценз, се изчерпва с първата продажба на това копие.“ 
„Следователно, дори договорът за лиценз да забранява последващо прехвърляне, носителят на правото не може повече да се противопостави на препродажбата на това копие.“

Въз основа на решението на Съда на ЕС, споменато по-горе, производителите коригираха своите условия, за да го отразят. Ето един пример от Общите условия за Microsoft Windows Server 2022 (на англ.):

"Нищо в това споразумение не забранява прехвърлянето на софтуер до степента, позволена от приложимото законодателство, ако правото на разпространение е изчерпано."

Продуктите ви ще преминат ли успешно софтуерен одит?

Да, ще го преминат. Ако във вашата фирма или организация се извърши одит, вие сте длъжни да докажете, че сте придобили софтуерните си продукти законно, като представите документацията, която сте получили при закупуването им. Тъй като нашата фирма предоставя пълна документация за собствеността, както и съдействие при одит, ако е необходимо, няма причина да се сблъскате с проблеми по време на одита на продуктите, които сте закупили от нас. Нашата фирма е доставила повече от 700 000 софтуерни лиценза и никога не сме се имали нито един случай на отрицателно решение при софтуерен одит на продуктите, които предлагаме.

Какъв софтуер предлагате?

Предоставяме богат избор от използвани безсрочни продукти на Microsoft, както и друг популярен софтуер, като продуктите на Autodesk например (с доживотен лиценз). Продуктите на Microsoft, които продаваме, са от канала за (корпоративно) лицензиране Volume, така че те са най-подходящи за фирми и организации. Възможно е също така да поискате софтуер, който не е включен в текущата ни оферта, а ние ще направим всичко възможно да ви го осигурим.

Защо обемното лицензиране (Volume) е най-добрият избор за моя бизнес?

Продуктите тип Volume осигуряват бързо и лесно лицензиране за произволен брой устройства или потребители. Основните им предимства са възможността за активиране на продуктите на всички устройства едновременно само с един ключ (MAK), много лесното прехвърляне към нови устройства или потребители и съвместимостта им със сървъри и RDS. Възможността за централизирано управление спестява много време на ИТ отдела, а софтуерът се предлага с подробна документация, която често липсва при продуктите от други канали за дистрибуция. Освен това цената е съпоставима с тази на продуктите тип Retail/ОЕМ!

Защо имам само един ключ, след като са закупени няколко броя от един и същ продукт?

Защото софтуерът от канала за лицензиране Volume на Microsoft не е необходимо да се активира отделно с индивидуални продуктови ключове. Един ключ за многократно активиране (MAK) се използва за активиране на всички закупени продукти наведнъж. Броят на възможните активирания е многократно по-голям от броя на закупените продукти, в случай че трябва да замените хардуера си например. Вашата фирма сама е отговорна софтуерът да не се използва на повече устройства, отколкото е броят на закупените продукти.

Възможно ли е да има технически проблеми с използваните софтуерни продукти?

Ако софтуерът е инсталиран, активиран и се използва в съответствие с неговите специфики, няма причина той внезапно да спре да работи (напр. да се деактивира) от само себе си. Няма разлика между нов и използван софтуер по отношение на функционалността – това си е един и същ софтуерен продукт, за чието инсталиране се използва един и същ изходен файл.

Техническата функционалност и производителността на софтуера зависи в голяма степен от промените, направени от производителя (издадени актуализации и корекции), но що се отнася до статуса на активиране на продукта, няма причина за възникване на грешки. Ако имате нужда от помощ при активирането на продукти, които сте закупили от нашия електронен магазин, ние винаги можем да ви окажем необходимата помощ и съдействие.

Използваният софтуер получава ли актуализации (пачове за сигурност, корекции) от производителя на софтуера?

Да, получава. Използваните софтуерни продукти получават всички актуализации, поправки и корекции за сигурност, издадени от производителя, в съответствие с правилата за жизнения цикъл на всеки конкретен продукт. Освен това те са и със същите функции и стандартна техническа поддръжка, както продуктите, осигурявани от Microsoft или други производители на софтуер. Няма никаква разлика между актуализациите за използвания софтуер, закупен от нас, и новия софтуер, продаван директно от производителя на софтуера.

Какво ми гарантира, че закупеният софтуер не се използва от предишните собственици?

Това се гарантира от правно обвързващ документ, с който първият собственик (както и всеки друг последващ собственик) декларира, че софтуерът вече не се използва от него или от друга страна, че е деинсталиран и е станал неизползваем за него в бъдеще. Този документ трябва да бъде приложен към всеки закупен използван софтуерен продукт, тъй като е необходим за изпълнението на едно от четирите основни условия за законно прехвърляне на собствеността върху софтуера. При покупката ние предоставяме този документ заедно с всички останали необходими документи.

Могат ли обществените институции да закупуват използвани софтуерни продукти например чрез търг?

Да, разбира се, че могат. Няма основателна причина, поради която обществените институции да не могат да купуват използвани софтуерни продукти (независимо дали чрез търг или не). Всъщност използваният софтуер може да бъде чудесен начин за спестяване на разходи, така че обществените средства да се изразходват по възможно най-ефективния начин. Освен това на търговците на използван софтуер винаги трябва да се осигурява достъп до участие в обществени поръчки за софтуер, тъй като поставянето на изключващи ги дискриминационни условия противоречи на основните принципи на свободната конкуренция и равнопоставеността (което прави цялата обществена поръчка особено уязвима, тъй като нелоялните изисквания лесно могат да бъдат обжалвани в съда).

Откъде купувате софтуерните продукти?

Продуктите ни идват или директно от фирми, които имат по-голямо количество излишни софтуерни продукти и искат да продадат или заменят своите софтуерни активи, или от нашите стабилни и проверени доставчици в няколко европейски държави. Всеки път, когато купуваме използвани софтуерни продукти за наличностите си, провеждаме много задълбочен процес на проверка на законността и произхода на продуктите и се уверяваме, че е налична цялата необходима документация, за да можем да я предоставим на нашите клиенти, когато ги закупят.

Какво представлява процесът на изкупуване на софтуер?

Всяка сделка за изкупуване започва с изпращане от страна на фирмата или организация на списък със софтуерните продукти, които желае да продаде. След като списъкът бъде приет от нашия мениджър по покупки, ние изпращаме оферта. В същото време молим за повече информация за софтуерните продукти и изискваме предоставяне на всички необходими документи, потвърждаващи правата на собственост. Тези документи задължително трябва да бъдат осигурени, за да бъде прехвърлянето напълно законно. Ако е необходимо, съдействаме на фирмите на всеки етап от прехвърлянето на собствеността, за да се осъществи възможно най-гладко. След като всички документи са събрани и договорът е подписан, фирмата издава фактура и ни доставя продуктите.

Какви документи са ми необходими за софтуерни одити?

В случай на софтуерен одит трябва да сте в състояние да предоставите достатъчно доказателства, че използваните софтуерни продукти отговарят на всички законови изисквания и че вашата организация е законният им собственик.

Правото на собственост върху използвания софтуер се документира със:

 1. Декларация на първия приобретател, съдържаща:
  • Потвърждение за деинсталиране на софтуера.
  • Идентификация на първия приобретател (препоръчително) и номер на договора между него и производителя на софтуера (задължителна информация).
  • Потвърждение, че софтуерът е бил продаден за първи път в ЕС или ЕИП и се търгува на пазара на същите.
  • Декларация от първия приобретател, че софтуерът е напълно изплатен.
  • Потвърждение, че лицензът е постоянен.
 2. Списък на цялата верига от собственици (ако е приложимо) с декларация от всички собственици, че са деинсталирали софтуерния продукт
 3. Фактура (данъчен документ) между продавача (напр. Forscope) и купувача (вашата организация).

Декларация от първия приобретател, че софтуерът е напълно изплатен.
 

Вашият продукт беше добавен към количката