Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Софтуерен одит: Какво да очаквате и защо няма от какво да се притеснявате

  • Легалност

3. 12. 2019

С нашите софтуерни лицензи можете да сте спокойни, дори ако одиторите почукат на вратата на вашата фирма. Прочетете нашите отговори на най-важните въпроси, които вероятно имате, и научете повече относно какво може да очаквате.

При какви условия може да бъде извършен софтуерен одит в моята фирма?

По начало съществуват само две ситуации, които могат да доведат до софтуерен одит във вашата фирма:

  • Имате договор с производител на софтуер (например Microsoft), който позволява на тях или на други юридически оправомощени страни да извършват одит на софтуерa във вашата фирма.
  • Вашата фирма е основателно заподозряна в софтуерно пиратство и съдът е разпоредил одит на софтуера, който се изпълнява от полицията заедно със сертифициран одитор.

Във всички останали случаи производителят на софтуер не може да извърши одит на софтуера без вашето съгласие. Това важи и за употребяваните софтуерни лицензи – дори ако първоначалният договор между първия притежател на лиценза и производителя на софтуер съдържа задължението за разрешаване на одит на софтуера, законодателството на ЕС гарантира, че това задължение се премахва при прехвърлянето на правата за лиценза на друг собственик

Ако в моята фирма бъде извършен одит, как мога да докажа законността на нашия софтуер?

Длъжни сте да докажете, че сте законният собственик на вашите софтуерни лицензи и че те отговарят на всички законови изисквания. Това се постига чрез предоставяне на документацията, която сте получили при закупуването им на одитора. Ако сте закупили вашите лицензи от нашата фирма, това ще бъдат фактура и набор от придружаващи документи (включващи номер на лицензионното споразумение, произход на софтуера, декларация на първия собственик и др.).

Силно препоръчваме да купувате софтуер само от опитни продавачи, които гарантират прехвърлянето на правата за неговото използване. В противен случай излагате вашата фирма на риск от глоба от производителя на софтуера.

Как се процедира, ако одиторът има допълнителни въпроси (например относно предишния собственик на софтуера)?

Одиторите са обучени да познават текущото законодателство на ЕС, което означава, че не би трябвало да задават такива въпроси. От стотиците одити, извършени във фирмите на нашите клиенти в ЕС, имаме регистрирани само няколко случая, в които одиторът е изискал допълнителна документация.

В случай, че сте в тази доста рядка ситуация, не се колебайте да се свържете с нас и ние ще отговорим на всички въпроси, които отговорният орган може да има. В защита на интереса на първия собственик, обикновено не можем да споделяме документи, съдържащи негова конфиденциална информация (тъй като тези документи се пазят в нотариално хранилище или в сходно съхранение), но на одитора можем да предоставим цялата документация, която той/тя изисква.

Надеждност, доказана от числата

От 2016 г. насам нашата фирма е предоставила над 700 000 софтуерни лиценза и никога не сме имали нито един случай на отрицателно заключение при софтуерен одит на продуктите, които предоставяме, така че може да сте сигурни, че нашите продукти отговарят на всички текущи законови изисквания!

Вашият продукт беше добавен към количката