Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Как се доказва законността на използваните софтуерни продукти?

  • Легалност

12. 1. 2023

Правната страна на използвания софтуер е важна тема за нашите клиенти, както и за всички, които възнамеряват да закупят такъв. Преди да се запознаем с това какво конкретно предоставя нашата фирма като доказателство за законност, е важно първо да разгледаме накратко какво се изисква по закон.

Въз основа на европейските правни актове и съдебни решения (напр. Директива 2009/24/ЕО или Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-128/11) са формулирани четири правни условия за законно прехвърляне на собствеността върху софтуер. Изпълнението на тези условия се доказва от придружаващата документация, която съдържа цялата необходима информация и служи като доказателство (например по време на софтуерен одит), че софтуерните продукти са наистина ваши. Защото ако не успеете да докажете, че сте законен собственик, има голям риск на фирмата ви да бъде наложена сериозна глоба.

Кои са четирите правни условия за прехвърляне на собствеността върху софтуера и какъв вид документация ви е необходима?

Необходими условия съгласно законодателството на ЕС
  1. Първата държава на пускане на пазара и закупуване на продукта да е в рамките на ЕС/ЕИП или Швейцария.
  2. Продуктът да е изплатен изцяло на собственика на авторските права.
  3. Продуктът да е безсрочен без ограничение във времето за ползване (да не е абонаментен).
  4. Продуктът вече да не се използва от предишния(ите) собственик(ци).
Документация

Всеки продавач на използван софтуер е законово задължен да предостави информация, която потвърждава изпълнението на горепосочените условия. Тази информация е включена в придружаващата документация, която задължително трябва да получите при покупка, за да имате доказателство, че сте законният собственик на закупените лицензи. Няма официален шаблон за начина, по който трябва да изглежда документацията, но фактическото съдържание трябва да включва следното:

  • Произход на софтуера (първа държава на използване)
  • Номер на лицензионното споразумение
  • Наименование на продукта и тип лицензионно споразумение
  • Декларация на първия собственик, съдържаща:

- Декларация за деинсталиране на софтуера

- Потвърждение, че продуктите са безсрочни и са напълно платени

- Потвърждение, че продуктите са били закупени и пуснати в употреба за първи път в ЕС, ЕИП или Швейцария

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ: Има различни уебсайтове, електронни магазини, а понякога и физически лица, които продават дори най-новите версии на даден софтуер на много ниски цени. Уловката е, че много от тях продават само продуктови ключове, а не самите продукти, съответно вие нямате никакви законни права върху тях. Все едно да си купите и да притежавате ключ от къща, а не самата къща. Ключът за софтуерен продукт и фактурата, издадена от продавача, не гарантират законност, нито собственост върху софтуера, за който се отнасят. Не се заблуждавайте от факта, че ключът ви позволява да активирате софтуерните продукти – активирането на един продукт не означава, че сте негов собственик и че имате законово право да го използвате. Това се доказва само с надлежна правна документация за закупения софтуерен лиценз.

Какви документи получават нашите клиенти?

Ние от Forscope предоставяме пълна правна документация, готова за одит. Все пак трябва да имате предвид два важни момента:

1. Правната документация на Forscope се предоставя само за безсрочни продукти на Microsoft
Причината е елементарна – софтуерните продукти на други производители ви се прехвърлят или директно от тях (Autodesk), или получавате документ за потвърждение на прехвърлянето (Adobe).

2. Съществуват различни версии на правната документация, която предоставяме
Тъй като използваните софтуерни продукти могат да идват от различни източници, броят на документите, както и обемът на информацията, която можем да споделим, могат да се различават. Това е така, защото някои от тях (или дори всички) могат да бъдат защитени със споразумение за неразкриване на информация или по ОРЗД (Общия регламент за защита на данните) и могат да бъдат предоставени само на одитор при поискване.

Ето примери за правната документация, която можете да получите от нас:

Документация с редактирана поверителна информация

Щракнете за изтегляне

Документация с видима поверителна информация

Щракнете за изтегляне

Можете да намерите образец на правната документация, която ще получите след закупуването на конкретен продукт, в съответните данни за продукта тук:

Имате въпроси относно предоставяната от нас документация? Не се колебайте да се свържете с нас.


Запазване на тази статия като PDF

Вашият продукт беше добавен към количката