Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Плановете на Microsoft 365 Enterprise вече не съдържат Teams – какво означава това за вашата фирма?

  • Microsoft

18. 10. 2023

От октомври 2023 г. Microsoft премахва Teams от своите пакети Enterprise за ЕИП и Швейцария¹. Засегнатите абонаментни планове, като Office 365 E1/E3/E5 и Microsoft 365 E3/E5, вече няма да включват популярната услуга за сътрудничество – тя ще може да се закупи само като отделен продукт.

Разделението е резултат от постоянните усилия на Европейския съюз за създаване на справедлив пазар с по-малко монополи. Смята се, че Microsoft получава нелоялно предимство пред конкурентите си, като включва Teams в своите абонаментни планове, ориентирани към бизнеса² – това означава автоматично изключване на други решения, дори те да могат да осигурят равностойни подходящи услуги за комуникация и сътрудничество.

В резултат от настоящата промяна организациите с повече от 300 служители (обичайните потребители на пакетите Enterprise), които са разчитали на популярния инструмент, ще трябва да преосмислят ИТ инфраструктурата, работните процеси и бюджета си. За абонатите на Office 365 E1 и E3 това дори няма да е прецедент през тази година, тъй като през април Microsoft увеличи цените на облачните си услуги за тези планове.

Какви са възможностите ви сега?

Първо, ако фирмата ви вече е абонирана за услугите на Microsoft 365 Enterprise или Business, тя може да продължи да използва тези облачни пакети в сегашния им вид, без да се налагат промени. Новите правила се отнасят най-вече за новите абонати.

След това трябва да прецените дали вашата организация наистина се нуждае от инструментите и функциите на Microsoft 365 и най-вече от Teams (който няма да бъде включен в новите планове за ЕИП). Нашият продуктов мениджър Матеуш Дроздовски предлага експертно мнение по темата:

Бизнесът никога не е универсален, като това важи и за софтуерните решения. В големите предприятия често е изгодно да се комбинират различни лицензионни модели за постигане на най-ефективната от гледна точка на разходите конфигурация. Например можете да внедрите безсрочни лицензи за Microsoft Office заедно с Teams за обикновените си служители и да изберете по-богатия на функции Office 365 E3 (също допълнен с отделен Teams) за управленското ниво.

Но защо изобщо да изберете Microsoft? Най-важното е да съгласувате софтуерната си стратегия с
вашите оперативни нужди, а не с нуждите на производителя на софтуера. Съществуват различни алтернативи, като IceWarp, които предоставят също толкова надеждни услуги, но на много по-ниска цена.

Mateusz Drozdowski
Product Manager

За да ви дадем конкретен пример, нека анализираме 3 възможни сценария за хипотетична фирма с 350 служители, която би искала да закупи нов абонаментен план за Office 365 E3:

  1. Решение само с абонамент: Microsoft Office 365 E3 EEA + Microsoft Teams EEA – вероятно най-неоптимизираният избор, но ако функционалностите на Microsoft 365 са абсолютно необходими за процесите на фирмата, например ако тя е силно зависима от услугата Azure, това може да е единственият вариант. Въпреки това препоръчваме в такива случаи да се извърши задълбочен анализ, за да се избегнат ненужни разходи.
  2. Хибридно решение: Използван Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 + Microsoft Teams EEA – ако фирмата се нуждае от Microsoft 365 основно за използване на стандартните програми на Office (Word, Excel, Outlook и др.) и Teams, тази нова промяна може да се окаже чудесна, защото по-голямата част от годишната скъпоструваща услуга може да бъде заменена с еднократно плащане за използван Office LTSC Professional Plus 2021 и същевременно отделно абониране за Teams EEA.
  3. Алтернативно решение: IceWarp Desktop Business – фирмата може да реши да се откаже изцяло от средата на Microsoft и да избере друга платформа, например IceWarp Desktop Business. Тя е налична както в облака, така и на локални устройства и включва приложения и услуги равностойни на тези на Office 365 E3 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Exchange, SharePoint, OneDrive).

    IceWarp е алтернатива на Microsoft 365, която предлага подобни приложения, инструменти, функции и дори потребителски интерфейс, значително по-евтина е (средно поне 2 пъти по-евтина) и включва възможност за лесно мигриране от услугите на Microsoft с помощта на персонала по поддръжка на IceWarp.
Сравнение на цените: Фирма с 350 служители за период от 5 години

Поставете курсора на мишката върху графиката, за да видите допълнителни данни.

Както веднага се вижда, алтернативното решение за услуги IceWarp е значително по-изгодно от абонамент за Microsoft 365 и е над 5 пъти по-евтино до петата година; хибридното решение става по-евтино само след една година.

Заключение

Поради продължителното си и широко разпространено присъствие на пазара на софтуер, Microsoft има силно влияние върху решенията, които фирмите вземат относно софтуера. Освен това лицензионния модел Софтуер като услуга (SaaS) продължава да концентрира още повече власт в ръцете на мегакорпорацията. Ако искат да намалят оперативните си разходи и да не зависят толкова много от представите на Microsoft за бъдещето на софтуера, фирмите трябва да започнат да проучват по-задълбочено алтернативите, вместо да се оставят на течението и навика. Не позволявайте внезапните промени в ценовата и лицензионната структура на Microsoft да провалят плановете, ИТ инфраструктурата, оперативната ефективност или бюджета ви!

Нашите лицензионни консултанти са добре подготвени, за да ви помогнат да намерите най-оптимизираното от гледна точка на разходите решение, съобразено с вашите бизнес нужди. Свържете се с нас за безплатна консултация и лицензионен съвет.


¹ Официално съобщение на Microsoft (на английски език): https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/Microsoft365-Teams-EEA

² Съобщение за пресата на Европейската комисия (на английски език): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3991

Вашият продукт беше добавен към количката