Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Какви приложения съдържат различните пакети Autodesk Design Suite?

  • Сравнение на продукти
  • Autodesk

21. 2. 2023

Откриването на конкретни приложения в многобройните пакети за проектиране на Autodesk, с всичките им версии и издания, може да се окаже трудна задача. Ето защо сме подготвили няколко удобни таблици за съдържанието за вас!

Пакети Autodesk Design Suite – обобщена таблица

Тази таблица дава основна представа за общото съдържание на пакетите Autodesk Building Design, Autodesk Product Design и Autodesk Plant Design. За подробен списък на всички приложения в петте различни пакета за проектиране кликнете тук.

  Building
Design Suites
Product
Design Suites
Plant
Design Suites
Standard Premium Standard Premium Ultimate Standard Premium
AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
AutoCAD P&ID
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Structural Detailing1
Alias 2
Inventor
Inventor Professional
ReCap3
Revit 4
Showcase 5
SketchBook Designer6
Navisworks Simulate
Navisworks Manage
Vault Basic
3ds Max
3ds Max Design

1 Structural Detailing е наличен само до версия 2015
2 във версиите на пакетите Product Design Suite 2013-2016
3 ReCap не е наличен в пакети, по-стари от версия 2014
4 в пакети Premium и Ultimate Plant Design Suite Revit всъщност е Revit Structure
5 във версиите на пакетите Product Design Suite 2013-2018
6 SketchBook Designer е включен само до версия 2014

Пакети Autodesk Design Suite – подробни таблици

Ако искате да сравните по-подробно приложенията във всички пакети Autodesk Design Suite, сме подготвили за вас 2 интерактивни таблици, едната от които можете да сортирате по приложения, а другата можете да сортирате по пакети.

Програмите и наборите от инструменти на Autodesk накратко

AutoCAD

AutoCAD се използва широко за 2D технически чертежи и създаване на 3D проекти. Това е основната програма на Autodesk за много професионалисти в областта на строителството, производството и проектирането, като архитекти, инженери, промишлени дизайнери, продуктови дизайнери и др. Тези специалисти оценяват нейната гъвкавост и способността за създаване на чертежи, проекти, електрически вериги, ВиК схеми, планове на сгради и др.

AutoCAD Architecture

Както подсказва името, AutoCAD Architecture е специално предназначен за архитекти. Интуитивната среда, специализираните компоненти и стандарти, както и различните опции за изобразяване на промени, зони и пространства улесняват архитектурното проектиране и документиране и помагат на професионалистите в тази област да управляват проектите си по-ефективно.

AutoCAD MEP

AutoCAD MEP (за механични, електрически и ВиК системи) е специализиран в осигуряването на необходимите стандарти за обекти, работни пространства, слоеве и мениджъри на компоненти и системи за лесно изготвяне, проектиране и документиране на сградни системи, включително ОВК (отопление, вентилация и климатизация). Нещо повече – проследяването на всички системи през целия цикъл на строителството на сградата става лесно благодарение на вграденото управление на версиите на чертежите.

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical е набор от инструменти за проектиране и чертане, акцентиращ върху спецификите на производствената индустрия. Той включва библиотеки със стандартни части, инструменти за автоматизиране на често срещани механични CAD задачи и функции за оптимизиране на процесите на механично проектиране.

AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical е основният набор от инструменти за проектиране на електрически системи за управление благодарение на автоматизацията на често срещани, но иначе отнемащи много време задачи, като номериране на проводници, маркиране на компоненти и генериране на отчети. Производителността при чертане се улеснява допълнително от богатата библиотека от електрически символи, включена в този продукт.

AutoCAD P&ID

AutoCAD P&ID дава възможност на проектантите на технологични инсталации да подобрят драстично производителността си в сравнение с предишния дълъг и времеемък процес. Той се използва за създаване, модифициране и управление на схематични диаграми на тръбопроводи и КИП и предоставя полезни инструменти за автоматизиране и рационализиране на различни аспекти на работните процеси на за схеми на тръбопроводи и КИП.

AutoCAD Plant 3D

AutoCAD Plant 3D е набор от инструменти за ускоряване и автоматизиране на проектирането на тръбопроводи и КИП и моделирането в 3D, който позволява на потребителите да създават изометрични чертежи директно от 3D модела, допълнени със специфични за бранша стандарти за проектиране на инсталации.

AutoCAD Raster Design

AutoCAD Raster Design позволява на архитектите и проектантите лесно да изчистват, редактират и подобряват сканирани чертежи и планове в познатата среда на AutoCAD – благодарение на мощните инструменти за редактиране на растерни изображения и преобразуване на растерни изображения във векторни.

AutoCAD Structural Detailing

Целта на AutoCAD Structural Detailing е да помага на строителните инженери да създават детайли от стомана и стоманобетон и да ги приспособяват към местните строителни норми, а двустранната му връзка за обмен на данни с Robot Structural Analysis и Revit Structure осигурява гладък и ефективен работен процес на проекта.

Alias

Autodesk Alias, известен също като Alias StudioTools, AliasStudio и Alias Design, е софтуер за промишлен дизайн, който осигурява скициране, концептуално моделиране, повърхностно оформление и различни инструменти за визуализация за продуктов, промишлен и автомобилен дизайн.

Inventor и Inventor Professional

Autodesk Inventor е CAD софтуер, предназначен за промишлен и механичен дизайн, който позволява на потребителите да създават, симулират и визуализират 3D проекти на продукти с професионални инженерни инструменти, да работят в рамките на определени стандарти и параметри и да изготвят съпътстваща документация за готовия проект.

Navisworks Simulate е софтуерен продукт за преглед на проекти, който позволява на специалистите в областта на инженерството, архитектурата и строителството да преглеждат интегрирани модели и данни заедно със заинтересованите страни, за да получат по-добър поглед върху резултатите от своите проекти. Navisworks Manage разширява възможностите на Navisworks Simulate с инструменти като Clash Detective, които допълнително подобряват мониторинга на проекта.

ReCap

Autodesk ReCap (съкращение от "Reality Capture") е софтуер за обработка на естествени облаци от точки от лазерно сканиране, който се използва от архитекти и инженери за проучване, планиране, изграждане и обновяване на инфраструктурни и строителни проекти.

Revit

Autodesk Revit е софтуер за създаване на строително-информационни модели (BIM), предлагащ мултидисциплинарен и съвместен подход към проекти за проектиране и строителство. Съдържащ мощни инструменти за архитектура, MEP и структурно инженерство, обединени в един интерфейс, Revit служи като полезен инструмент за сътрудничество и постигане на по-добри резултати в проектантските среди.

Showcase

Autodesk Showcase е софтуер за визуализация на проекти, насочен към нуждите на архитекти и проектанти за представяне на проекти. Той осигурява инструменти за демонстрация, оценка и сравнение на естетическите качества на 3D моделите и техните алтернативни версии.

SketchBook

SketchBook, известен също като SketchBook Designer или SketchBook Pro, е софтуер на Autodesk, предназначен за дигитализиране на процеса на генериране на идеи, документиране на ранния етап на продуктовия дизайн и лесното му предаване към други отдели. Най-често се използва за създаване на концептуални скици, представяне на различни цветови алтернативи и като цяло за нахвърляне на идеи в движение.

Vault

Autodesk Vault е инструмент за управление на данни за продукти (PDM), интегриран с няколко продукта на Autodesk (а именно AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Revit и Civil 3D). Той помага на екипите за проектиране да проследяват работния процес и да поддържат контрол на версиите в многопотребителски среди, за да подобрят допълнително производителността.

3ds Max и 3ds Max Design

Autodesk 3ds Max, известен преди като 3D Studio и 3D Studio Max, е професионална програма за 3D компютърна графика за визуализация на дизайн, игри и 3D анимация. Основните му потребители са специалисти от развлекателната индустрия, но той намира приложение и в средите на CAD дизайнерите и архитектите.

Имате въпроси относно софтуера на Autodesk и неговото лицензиране? Свържете се с нас за безплатна консултация!

Вашият продукт беше добавен към количката