Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Одит на операциите от Deloitte: Получете потвърждение за законността на нашите продукти от безпристрастни експерти!

 • Легалност

24. 3. 2023

Организацията ви планира да закупи използван софтуер, но се притеснявате от свързаните с това правни рискове? Ние от Forscope сме тук, за да помогнем! Всички наши софтуерни продукти са напълно законни, но за да ви осигурим допълнително спокойствие, предлагаме ексклузивна възможност за допълнителен одит на операциите при поръчка на използван софтуер от нас, проведен от надеждната консултантска фирма Deloitte.

Одит на операциите за лицензи за използван софтуерн

Нашата оферта за одит на операциите от Deloitte е идеалното решение, когато се стремите да бъдете още по-предпазливи по отношение на използвания софтуер. Той ще гарантира, че сделката е напълно безопасна, ще потвърди, че доставените лицензи за използвания софтуер и съответната им правна документация отговарят на всички изисквани от закона условия, както и че собствеността върху софтуера е правилно прехвърлена.

Как изглежда процесът на одит на операциите?

 1. При поискване от ваша страна ще предоставим на Deloitte правната документация за поръчаните от вас продукти.
 2. Въз основа на предоставената правна документация Deloitte изготвя потвърдителен доклад, в който оценява дали:
  1. първоначалният лицензополучател е субект, базиран в ЕС или ЕИП,
  2. оригиналният софтуерен лиценз е безсрочен,
  3. има документи, от които може да се заключи, че първоначалният лицензодател е получил заплащане за копието(ята) на софтуера и в какъв размер и
  4. предоставената правна документация включва ангажимент от страна на първоначалния купувач да деинсталира/анулира всички предишни копия на софтуера, да прекрати използването на софтуера и да предприеме мерки за предотвратяване на по-нататъшното му използване от неговата организация.
 3. Ще получите горепосочената правна документация заедно с одиторския доклад, изготвен от Deloitte.

Ценообразуване

Цената за одита на операциите варира в зависимост от условията на конкретния проект. Ако се интересувате от тази услуга, свържете се с нас, за да ви предоставим индивидуална оферта.

Компетенциите на Deloitte

Компания Deloitte предоставя одиторски и гаранционни услуги, консултантски услуги, правни и финансови консултации, управление на риска, данъчни и други свързани услуги на своите клиенти в цял свят. Предвид експертния опит и гаранциите за качество на компанията можете да се сигурни, че одиторският доклад, който ще получите, ще бъде задълбочен и надежден.

 


Запазване на тази статия като PDF

Вашият продукт беше добавен към количката