Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Обемно лицензиране на Microsoft: Продуктови ключове (ЧЗВ)

  • Microsoft
  • Лицензиране

9. 12. 2021

Обемното лицензиране на Microsoft (програми OLP, EA и т.н.) позволява два начина за активиране на продукти – или чрез MAK, или KMS ключове.

Какво е MAK и как работи?

MAK (Multiple Activation Key = ключ за множествено активиране) е единичен ключ за активиране за определен продукт. Когато дадена фирма купува например Office 2019 Standard, тя обикновено получава 1 MAK – независимо от броя лицензи, които е купила. Този MAK се използва за активиране на всички устройства, за които са закупени лицензите. Броят на възможните активирания е многократно по-голям от броя на закупените лицензи, в случай че фирмата трябва да замени хардуер в даден момент например. Самата фирма е отговорна софтуерът да не се използва на повече устройства, отколкото е броят на закупените лицензи.

Едно от предимствата на обемното лицензиране на Microsoft е, че организацията не трябва да следи кое устройство е активирано с кой ключ. Друго предимство е възможността за групово активиране на множество устройства едновременно – благодарение на Volume Activation Management Tool (инструмент за управление на обемно активиране) или подобни на него програми.

Ами ако нашата фирма получи 2 MAK ключа за един и същи продукт?

Ако купите един и същ продукт на различни дати (например, когато трябва да закупите допълнителни лицензи или трябва да разделите поръчката на две или повече), можете да получите различен ключ MAK за всяка поръчка (отнася се както за употребяван, така и за нов софтуер). Този факт не променя нищо, тъй като можете да активирате вашите устройства с който и да е от получените ключове MAK.

Да предположим, че сте закупили 10 лиценза, съдържащи MAK ключ A и след това сте поръчали 15 допълнителни лиценза, съдържащи MAK ключ Б. Всичките 25 лиценза могат да бъдат активирани с който и да е от двата ключа. Важна особеност, която трябва да имате предвид, е, че броят на използваните в момента или активирани устройства не трябва да надвишава общия брой закупени лицензи (25 в този примерен случай).

Защо има различни MAK ключове за поръчки, направени на различни дати?
Защото идват от различни лицензионни споразумения (LA).

Може ли Microsoft да блокира MAK ключ?

Microsoft почти никога не блокира MAK ключове. Понякога може да възникне друго усложнение (въпреки че и това е малко вероятно да се случи): броят активации на даден MAK може да се изчерпа. В такъв случай е важно да запомните, че:

  1. Когато MAK изчерпи наличните активирания, той никога не отменя вече направените активирания.
  2. Винаги можем да намерим решение за активиране на повече устройства:

    • Ние или ще поискаме от Microsoft (от името на първоначалния приобретател на лиценза) да увеличи броя на възможните активирания,
    • или ще предоставим различен ключ MAK за същия продукт – в съответствие с общите условия на Microsoft.¹

Нашата фирма редовно проверява състоянието на броя възможни активирания в MAK ключовете и ако разберем, че броят им може скоро да се изчерпа, сме в състояние да реагираме навреме.

Какво е KMS и как работи?

KMS (Key Management Service = Услуга за управление на ключове) е система от Microsoft за централно активиране на продукти в рамките на дадена организация. Когато използвате тази система, закупените от вас продукти се активират във вашата мрежа от KMS сървър (вместо от сървърите на Microsoft).

Microsoft активира единствено вашия KMS сървър (това се случва само веднъж) при въвеждане на ключ KMS. След това KMS сървърът активира самия софтуер. Едно активиране продължава 6 месеца и през този период от време е необходимо да свържете устройствата си (които имат достъп до KMS сървъра) към вашата мрежа, за да удължите активирането.

Системата KMS е особено подходяща за големи организации, които често изискват смяна на устройства, потребители или и двете.

Имате ли нужда от допълнителна конуслтация относно обемното лицензиране на Microsoft? Свържете се с нас!

¹ Нека поясним как работи още малко: Важно е да знаете, че ключът за активиране, използван за обемни лицензи, всъщност е само ключ. Вашето право да използвате софтуера идва от закупуването на лицензи (копия на компютърна програма). Можем да направим сравнение с пример от ежедневието: Когато купите къща, вие ставате законният ѝ собственик. Дори да загубите ключа, къщата все още е ваша, просто трябва да се обадите на ключар (това би било нашата фирма в случай на обемно лицензиране на софтуер).

Вашият продукт беше добавен към количката