Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Какво е VPN и как можете да се възползвате от него?

 • Сигурност

3. 3. 2020

Уеб услугите и cloud технологиите постоянно подобряват и разширяват влиянието си както над домашните потребители, така и над бизнеса, но засилената взаимосвързаност идва със значителна доза заплахи за поверителността на онлайн присъствието и сигурността на данните на потребителите. Ето защо VPN устрмено се превръща в ценен широко разпространен инструмент срещу инвазивни субекти и злонамерени атаки. Но какво точно представлява VPN и как работи?

Дефиниция

VPN (Virtual Private Network или виртуална частна мрежа) е криптирана връзка (VPN тунел) между устройството на потребителя (VPN клиент) и частна мрежа (VPN сървър). Всичкият трафик, преминаващ по интернет чрез VPN тунел, е защитен от специфични VPN протоколи, които гарантират сигурност на преноса на данни и комуникация, така че нито доставчикът на интернет услуги, нито по-широката популация на интернет могат да ги прихванат или декодират.

[pending]

Има два основни типа VPN:

1. ‌Remote Access VPN – сигурна връзка с мрежата от сървъри на доставчик на VPN, които позволяват по-нататъшен достъп до публичния Интернет;

 • най-често използван от: домашни потребители, малък и среден бизнес; лесна настройка и поддръжка;
 • типична употреба: достъп до гео ограничено съдържание, сигурна връзка с офис мрежата по време на бизнес пътувания (дори през обществен WiFi).

2. ‌Site-to-Site VPN (Router-to-Router VPN) – сигурна връзка между частните мрежи на дадена организация (Интранет) или между нейната частна мрежа и външните ѝ партньори (Екстранет); 

 • най-често използван от: големи предприятия (като корпорации или правителствени организации), сложно конфигуриране и поддържане, изисква значителни ресурси;
 • типична употреба: използване на мрежата на централния офис на дадена организация от различно географско местоположение (може да бъде друг град, държава, континент и т.н.).

Предимства

VPN предлага много предимства както за търговски, така и за нетърговски цели. Разгледайте как можете да се възползвате от тях в следния списък:

  • Поверителност – VPN спира всички опити за проследяване. Kриптографските протоколи, използвани в VPN технологията, са проектирани по такъв начин, че само две страни могат да декриптират трафика, преминаващ през VPN – клиентът и сървърът в двата края на VPN тунела.
  • Защита – VPN защитава чувствителните бизнес данни. Непозволеното разпространяване на фирмени данни от злонамерени лица може да доведе до значителни щети за фирмата, като например изплащане на компенсационни глоби на клиентите, изтичане на търговски тайни, загуба на доверие и компрометиран корпоративен имидж.
  • Мобилност – VPN може значително да увеличи мобилността и гъвкавостта на бизнеса – служителите на дадена фирма могат да ползват безопасен достъп до офисната мрежа по всяко време и навсякъде, заобикаляйки геоблокади, и дори обществените WiFi мрежи могат да се използват без притеснения.
  • Цена – VPN може да служи като значително по-евтина алтернатива на физическите частни мрежи; също така може допълнително да намали разходите, благодарение на възможността за създаване на отдалечени офиси и аутсорсинг на служители.

Безплатни срещу платени варианти

Като правило, качествените услуги рядко са безплатни и VPN не е изключение. В такъв случай, как доставчиците на безплатен VPN покриват оперативните си разходи? Освен обичайния, но безобиден подход за поставяне на реклами навсякъде по софтуерния интерфейс, има и вредни методи, които могат да ви създадат много проблеми, като например:

 1. Услуга, заразена със злонамерен софтуер, който злоупотребява с ресурсите на устройството и непрекъснато събира лични данни и информация за дейностите на потребителя, които впоследствие се продават на брокери на данни, рекламни агенции, държавни органи и т.н.
 2. Скрито нарушаване на поверителността поради противоречиви клаузи в условията за ползване, които подмамват потребителя да даде съгласие за събиране и по-нататъшно разпространение на личните му данни (пример: вече несъществуващото приложение Onavo на Facebook).
 3. Неправомерно използване от злонамерени лица – потребителят е подмамен да предостави достъп до устройството си на трети страни, които след това могат да получат пълен контрол над него, като по този начин създават идеална среда за незаконни дейности като хакерски атаки (пример: Hola VPN и тяхната мрежа Luminati).

Често е много изкушаващо да изберем безплатна услуга вместо платена, но когато става въпрос за VPN, силно ви съветваме да избягвате безплатни решения. Има много доставчици на VPN, които предлагат страхотни услуги на разумни цени.

Вашият продукт беше добавен към количката