Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Хибридни решения: как могат да помогнат на вашия бизнес да спести от софтуер?

 • Лицензиране
 • Сравнение на продукти

17. 2. 2022

Защо фирмата ви да плаща всяка година за ненужни или дори нежелани функции? Оптимизирайте софтуерните си активи и спрете излишните разходи за абонаменти с хибридни решения.

Какво представлява хибридното решение?

Хибридното решение е комбинация от абонаментни услуги в облака и безсрочни локални софтуерни продукти. То позволява на организациите да регулират разходите си за софтуер (а понякога дори и за хардуер), като същевременно получават всички функции и услуги, необходими за осъществяване на дейността им.

Гледайте нашето видео с български субтитри.

Ние от Forscope можем да предоставим на клиентите си рядко срещана комбинация от абонаментни услуги, базирани в облака, и безсрочни използвани софтуерни продукти. Този тип хибридно решение може да бъде от съществена полза за фирмите, работещи както в частния, така и в обществения сектор, тъй като чрез него те могат да въведат по-рентабилни софтуерни решения в своите организации.

Сравнения на цените: абонаментни спрямо хибридни решения за 5 години

Плъзнете настрани за пример за хибридно решение за предприятия.
Плъзнете настрани за пример за хибридно решение за малки и средни фирми.

последна актуализация: март 2022

В кои случаи фирмата ви може да се възползва от хибридните решения?

 • При създаване на нова ИТ среда – когато започват подготовката за нова ИТ инфраструктура, лицата, вземащи решения, често са убедени, че абонаментните продукти в облака са задължителният избор, нерядко поради начина, по който производителите на софтуер рекламират продуктите си в днешно време. При по-задълбочен анализ обаче много организации установяват, че комбинацията от облачни услуги и локален безсрочен софтуер е по-изгодна от икономическа гледна точка и може да бъде по-практична по отношение на работния процес, достъпността и защитата.
 • При оптимизиране на съществуваща среда – много организации разчитат на специфични, вече установени практики, с които не желаят да се разделят или просто не могат да се откажат по технически причини. При по-внимателно разглеждане обаче често се откриват програми, функции и услуги, които се оказват неизползвани или ненужни. В такива случаи съществуващата инфраструктура може да бъде подобрена и разходите могат да бъдат намалени чрез включване на безсрочни или абонаментни продукти в зависимост от нуждите.

  Например:

  1. Облачна структура, базирана на SaaS, с много излишни функции → анализ на софтуерните активи с цел намаляване на абонаментите, редуциране на наличните и неизползвани продукти и/или замяна на определени компоненти с безсрочни продукти.
  2. Съществуваща локална структура с нововъзникващи нужди от облачни услуги → анализ на новите нужди и съществуващите софтуерни активи с цел осигуряване на облачно решение, което да допълва съществуващата структура, вместо да я замества изцяло.
 • При миграция към домашен офис и отдалечена работа – вместо рязко да преминат от безсрочни продукти към модела SaaS, за да отговорят на изискванията за отдалечена работа, фирмите могат да използват хибридно решение. Така те могат да делегират в облака само избрани услуги (например VoIP услуги и споделено хранилище за документи) и в същото време да запазят локалния софтуер за по-голямата част от работните потоци и процеси. В резултат преходът към отдалечена работа ще бъде значително по-плавен, тъй като служителите ще трябва да се адаптират само към няколко промени вместо към цялостна трансформация.
 • При подобряване защитата на данните – когато използват абонаментни продукти, организациите не управляват и не контролират базовата инфраструктура на облака, включително мрежите, сървърите, операционните системи, хранилищата и възможностите на приложенията (с изключение на специфичните за потребителя настройки на конфигурацията), като при модела SaaS те трябва да разчитат на средата, предоставена от доставчика.
  С хибридно решение ключовите активи, съдържащи чувствителни данни, могат да се съхраняват локално (и офлайн, ако е необходимо) без връзка с облачната среда.
 • При резервни копия – разчитането изцяло на облачни услуги за съхранение на данни и производителност може да бъде нож с две остриета, ако услугите станат недостъпни (напр. поради технически проблеми или пропуснати плащания). Това може да доведе до значителни затруднения и загуби дори при временно прекъсване на връзката. Интегрирането на хибридно решение може да предотврати последствията от прекъсвания от различно естество както в облака, така и локално, като помогне на организациите да реагират и да се адаптират по-лесно към подобни проблеми.

Изборът на хибридно решение води до значителни спестявания в сравнение с решение, базирано само на абонамент, и позволява на ИТ отделите да прехвърлят определени функционалности и инструменти в облака, като същевременно запазят контрол върху локалната инфраструктура, софтуера и данните на организацията.

Не сте сигурни кое софтуерно решение е подходящо за вашата фирма? Свържете се с нас за безплатна консултация!


Запазване на тази статия като PDF

Вашият продукт беше добавен към количката